tirsdag den 2. november 2010

Globaliseringen er en trussel

Dette er min reaktion på referatet i KU's universitetsavis af en konference om globalisering m.m. Læs her

Den tyske sociolog Dieter Claessens udgav i 1980 bogen 'Das Konkrete und das Abstrakte'. Hans overordnede konklusion var, at vi mennesker, i kraft af en accellererende kløft mellem vore konkrete livssituationer og de abstrakte systemer vi har bygget over disse, har udviklet så store samfundssystemer, at vi har overskredet vore evolutionært bestemte muligheder for kontrol af samme.
Set i det lys er globalisering og internationalisering tendentielt trusler mod vor humanitet. Der bliver stadigt længere mellem den vidensmæssige elite og den jævne borger.

 I et overflodssamfund som vores har denne situation kunnet administreres gennem velfærdsforanstaltninger. Men befolkningen har intet reelt ejerskab til de tilkæmpede rettigheder, jfr. debatter om skat, efterløn mm. Den globalisering og internationalisering vi er vidner til sker i vidt omfang på kapitalens betingelser. De eliter vi uddanner bliver kapitalens eliter, med lige så ringe chancer for at tage hensyn til lokale interesser som senest ledelsen af Vestas.
Den norske fredsforsker Johan Galtung udtaler, at en fredelig fremtid vil blive bygget på regional basis. At identificere sig med uhåndgribelige begreber som globalisering og verdensborger er vor tids form for virkelighedsflugt. Her burde universiteterne være de første til at melde fra.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar