fredag den 29. oktober 2010

Kapitalens universitet?

Med en fælleserklæring i Politiken d. 28/10 udsteder direktør Søren Sørensen, Grundfos og rektor Finn Kjærsdam, Aalborg universitet endnu et vidnesbyrd om den hastigt voksende sammensmeltning af kapital og universitet. Der skal flere midler til forskning og "Pengene skal ud at arbejde på universiteterne i samarbejde med virksomhederne og deres produktion..." 
Påstanden i de to herrers indlæg er, at universiteterne kan dæmme op for fyringer a la Vestas ved at uddanne de eksperter erhvervslivet har brug for. Derfor skal universiteterne have flere penge til dette.

 Men der er intet som helst belæg for at tro, at kapitalen i fremtiden, underlagt kravene til fortsat akkumulation, kan eller vil undlade, af hensyn til lokale eller nationale forhold, at flytte rundt på arbejdspladser og arbejdskraft .  
 
Det er mennesker uddannet til at dæmme op for det princip, der er brug for i fremtidens Danmark. Mennesker som kan udvikle produktioner baseret på lokale ressourcer og arbejdskraft uden akkumulationstvang. 
Flere og flere analyser har vist, at vi i en meget nær fremtid vil blive nødsaget til radikale omlægninger af det forbrugs- og fordelingsmønster vi i den vestlige verden har udviklet, som et ledsagefænomen til kapitalens ufravigelige krav til vækst og akkumulation. Vækst, som vi kender den, vil ganske enkelt ikke være en mulighed. 
Det kunne - og burde - være en opgave for et universitet, der vil arbejde i hele samfundets interesse, at forske i alternative ikke-kapitalistiske udviklingsmodeller. Udviklingsmodeller som søger at påvise, hvad det ville kræve at gennemføre en demokratisk, fredelig og socialt ansvarlig nedtrapning til et økologisk ligheds- og ligevægtssamfund.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar