tirsdag den 12. oktober 2010

Universiteternes forskningsfrihed

Indlæg i 'Politiken' 28/2-2007 - stadig aktuelt og relevant:

Så lyder klageråbene fra universiteterne igen - forskningsfriheden er i fare. Hykleriet er til at få øje på.Dette mener jeg på baggrund af min deltagelse i det såkaldte studenteroprør omkring 70'ernes start og 26 års ansættelse som adjunkt/lektor på Aalborg universitet fra 1974 . Efter en kortvarig - og øjensynligt illusorisk - demokratisering af universiteter og højere læreanstalter begyndte en politisk og økonomisk betinget stramning af styringen af de 'demokratiserede' institutioner.I takt med at den akademiske kritik af kapitalismen gradvist blev afviklet og omlagt til understøttelse af samme.

Her skal ikke bores i årsagerne. Men resultatet blev en støt og rolig undergravning af den såkaldte forskningsfrihed. Som altså iflg. min påstand satte ind så tidligt som omkring 80'ernes begyndelse.Dette skete i kraft af mange mindre og større indgreb, forøgelse af undervisningsbyrderne, omlægning af forskningsfinansieringen, effektivisering af studieordninger (taksameter-ordningen). Alt drevet af en økonomisk logik som i nyeste tid har toppet med en radikal omlægning af læreanstalternes styreformer. Ansatte og højtlønnede ledere med managementkvalifikationer (i modsætning til akademiske), bestyrelser med overvejende økonomisk (kapitalistisk) engagerede medlemmer, etc.etc. De indgreb der nu jamres over er altså ikke kommet som en tyv om natten - flere af os har igennem mange år opponeret mod den udvikling der drev dem frem, nemlig den kapitalistiske økonomis gradvise overtagelse af retningsbestemmelsen for vore samfund. Her havde der virkelig været noget at forske i med resterne af den forskningsfrihed, som nu erklæres i fare. Ville det ikke være en oplagt opgave for et uafhængigt universitet, at forske i hvorledes vi ikke længere har et samfund, der betjener sig af en økonomi, men derimod en økonomi som i stigende grad indgrænser og målretter vores politiske systemer og muligheder.
Den amerikanske forsker Bertram Gross udgav for er kvart århundrede siden - i 1980 - bogen 'Friendly Fascism'. I den advarede han mod den accellererende sammenfletning af politik og de store kapitalinteresser. Mange af hans advarsler og forudsigelser har holdt vand i uhyggelig grad.Derfor er det også interessant at Timothy Garton Ash i Politiken d. 26/2-07 i klummen 'Grådighed. Intet alternativ til kapitalismen' kan citere en anden amerikaner som mener, at det vi har idag ikke er rendyrket kapitalisme, men korporativisme, dvs. et samarbejde mellem stat og kapital. Altså den 'venlige fascisme' som Gross advarede imod, nu med den uhyggelige tilføjelse at det sker med de mange privilegerede lønarbejderes nydende accept.
Med Ash's ord: Vi ønsker hvad kapitalismen kan give os. Dette gælder i høj grad også de på universiteter m.m. arbejdende, så de må også indse at der er grænser for de typer og mængder af forskning, som kapitalen har behov for eller finder acceptabel, under de givne omstændigheder.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar