fredag den 15. oktober 2010

Universiteternes Magna Charta

Her er de 3 indledende punkter fra universiteternes såkaldte Magna Charta som Mette Bock fremhævede på mødet d. 13. oktober. Det (MC) blev udarbejdet og vedtaget i Bologna 1988.
Menneskehedens skæbne ved dette årtusindskifte afhænger først og fremmest af den vækst inden for fagene, studierne og kundskaberne, som finder sted netop dér, hvor et universitet befatter sig med at erkende og forske.

Den opgave at videregive kundskaber, som universitetet bør løse over for de unge, den omfatter i vor tid hele det menneskelige fællesskab, for samfundet vil kun få øget velfærd, kultur og menneskelighed, hvis det giver sig i kast med en fortløbende og vedvarende uddannelse af borgerne.


De unge må universit
etet opdrage og uddanne på en sådan måde, at de værner om naturen, den menneskelige såvel som den ikke-menneskelige, og alle levende væseners liv.


Nu skulle man jo tro, at det især måtte være en opgave for de nye universitetsbestyrelser, at gå i spidsen her. På den baggrund virkede det imidlertid, som om MB ikke havde den store tillid hertil, idet hun mente at de nye bestyrelser er ved at lide samme skæbne som i sin tid forældrerådene ved folkeskolerne: stor opbakning og begejstring i begyndelsen, stor skuffelse og apati senere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar